9.5 1
Young Ae - Quý Cô Thô Lỗ Young Ae - Quý Cô Thô Lỗ
0 votes 0

Young Ae - Quý Cô Thô Lỗ

Xem Phim Young Ae - Quý Cô Thô Lỗ Trong khi các chương trình cung cấp cho chúng ta một Tomoya năng động, phim quy co tho lo phan 15 chúng tôi rời khỏi mặt palming hối tiếc sâu sắc và không hài lòng với sự thiếu quan tâm đến Nagisa. Không có gì đáng nhớ về cô ấy là; xảy ra với một số căn bệnh bí hiểm, chúng ta thường thấy máy rửa bát của họ cho giống như ba tập phim liên tục. Tôi cảm thấy không có các loại tập tin đính kèm, các mối quan hệ, hoặc thậm chí sự đồng cảm với Nagisa, không phải sự thiếu tiến bộ có tác dụng ngược lại. tĩnh, tính cách vô tội cô ấy có thể chịu đựng.

Write a comment