9.5 1
Thương Gia Kỳ Tài Thương Gia Kỳ Tài
0 votes 0

Thương Gia Kỳ Tài

Phim Thương Gia Kỳ Tài VTV9 - Tập 37 - 38 Cuối lấy bối cảnh vừa hết chiến tranh phải được xây dựng đất nước làm mà cần nhiều Thương gia ky tai để làm giàu cho nhân dân và Triêu đình vào thời điểm này nhiều nhân tài xuất hiện tìm cách cải cách tài chính làm giàu một suy thoái của các triều đại Trung Quốc trong năm 1776 Tuyên bố Phạt tiền Độc Lập đọc, Đỗ là một mốc lớn trong lịch sử thế giới, sau đó là vua rồng hoặc loại trừ 41, tòa án thì hỗn loạn và nhiều hơn một vị vua đứng lên để cai trị đất nước và thiên hà đồng phục trung bình.

Thương Gia Kỳ Tài Vào thời điểm sau đó vua là con rồng và Kho bạc cạn kiệt và nhiều hơn nữa rồng vua triệu tập tài năng. Lúc đó vua rồng trên đất nước bắt đầu xây dựng tất cả các thần khác.

Write a comment