9.5 1
Người Thừa Kế Người Thừa Kế
0 votes 0

Người Thừa Kế

Phim Người Thừa Kế Tập 45 - 46 Cuối Trọn bộ của Trung quốc 2017 Những người tuân thủ luật pháp được miêu tả trong bộ phim này, một luật sư ưu tú đẹp trai sống ở Mỹ trở lại Trung Quốc vì anh ta gặp rắc rối ở nước ngoài, anh ta muốn trở về quê hương của mình. Thiết lập và phát triển sự nghiệp pháp lý của mình, anh ta cần một thư ký cho mình và cô gái đó là Thăng Ninh. Anh ấy luôn gặp rắc rối với một cô gái trong luật, anh ấy không quan tâm lúc đầu. Một cô gái luật pháp, tinh thần tốt đẹp và rất cao của công lý, chẳng hạn như hoa có đầy năng lượng, cô ấy và tầng lớp luật sư làm việc cùng nhau khá nhiều trường hợp

Write a comment