9.5 1
Nam Tử Hán Chân Chính Nam Tử Hán Chân Chính
0 votes 0

Nam Tử Hán Chân Chính

Xem Phim Nam Tử Hán Chân Chính Tập 7 - 8 Cuối Trọn bộ  Là một thực tế trò chơi sản xuất chương trình truyền hình mới của Hồ Nam, nối MBC Hàn Quốc. Đây là một chương trình truyền hình thực tế, trong đó một nhóm các ngôi sao sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo, sống trong doanh trại quân đội. Một tính năng đặc biệt ở đây là giám đốc của chương trình hoàn toàn không can thiệp vào nơi làm việc trong doanh trại, tất cả các thỏa thuận được giao theo chỉ huy, giám đốc phụ trách ghi âm chỉ là nhật ký

Write a comment