9.5 1
Mật danh Mật danh
0 votes 0

Mật danh

Phim Mật danh THvl1 hành động phim lẻ hay mới nhất Đây là câu chuyện về trả thù cho gia đình mà Omar đã theo đuổi trong 20 năm. Đó là một mối quan hệ rất cá nhân giữa cha Paul và con gái của ông Beth và mối liên hệ sâu sắc cảm xúc mà họ chỉ có thể bắt đầu cảm thấy khi những cuộc phiêu lưu và mối nguy hiểm chính thức bắt đầu. Đây cũng là một lời cảnh báo cho tất cả những người không dành nhiều thời gian và sự quan tâm của họ đối với con cái và gia đình của họ.

Write a comment