9 1
Chạm Vào Danh Vọng Chạm Vào Danh Vọng
1 votes 9

Chạm Vào Danh Vọng

phim Chạm Vào Danh Vọng SCTV14 Tập 51 - 50 Cuối nội dung xoay quanh câu chuyện của người dân ở nông thôn, nghèo đói làm cho những tham vọng bất chấp tất cả để được đổi đời, họ đã quên những gì được coi là lý do đạo đức, họ coi thường mạng sống con người miễn là cuộc sống của anh được thay đổi, không phải tại chỗ bất khốn khổ nghèo nàn. Chạm Vào Fame Nhưng cuối cùng sự nổi tiếng mà sau hão huyền là kết thúc của cuộc sống hay không như người mình mặc dù tất cả mọi thứ

Chạm Vào Danh Vọng sẵn sàng chà đạp lên nhân quyền của người khác cho chính mình để có một phương pháp cuộc sống tự do phù hợp với nhận thức đi bộ cuối cùng của họ trên con đường đúng với đôi chân của mình là những gì là quan trọng và lâu dài.

 

Write a comment